Przeładunki – szybko i sprawnie

Jednym z istotnych elementów procesu logistycznego są przeładunki towarów. Są one prowadzone głównie w przypadku transportu międzynarodowego, gdy konieczne jest przykładowo przeniesienie ładunków z samochodów ciężarowych do wagonów kolejowych. Przeładunki są zlecane głównie firmom zewnętrznym, które w tej dziedzinie posiadają nie tylko doświadczenie, ale też potrzebny sprzęt.

Jakie towary poddaje się przeładunkowi?

Przeładunek dotyczy praktycznie każdego rodzaju towarów, zarówno tych paletowych, czyli umieszczonych na paletach, a także kontenerowych, jak i materiałów płynnych takich jak paliwa, oleje czy gazy, materiałów masowych jak kruszywa czy węgiel, zbóż czy produktów spożywczych.

Przeprowadza się przeładunki:

  • ładunków całopojazdowych

  • ładunków drobnicowych

  • ładunków ekspresowych


Lokalizacja terminali przeładunkowych

Terminale przeładunkowe, w których prowadzi się przeładunki, są zlokalizowane przede wszystkim przy przejściach granicznych, a także przy centrach logistycznych, magazynach i ośrodkach przewozowych. Lokalizacja dopasowana jest tak, aby procesy mogły być skrócone i nie powodowały przy tym zastojów, które mogą wywoływać przeładunki. Błonie pod Warszawą to jedna z miejscowości w Polsce, w której znajdują się terminale przeładunkowe. Dużo z nich zlokalizowanych jest także przy granicy z Rosją.

Zakres działalności terminali przeładunkowych

Terminale przeładunkowe zapewniają swoim klientom kompleksową obsługę w ramach przeładunków. Są to w szczególności czynności takie jak:

  • organizacja wyładunku, przeładunku i załadunku towarów

  • magazynowanie towarów zarówno w magazynach zamkniętych, jak i na placach składowych

  • przygotowywanie dokumentacji krajowej i międzynarodowej w imieniu zleceniodawcy

  • organizacja transportu, głównie samochodowego i kolejowego

  • i inne możliwe do wykonania prace dla klienta

Zakres czynności przeładunkowych jest dopasowany indywidualnie do wymagań zleceniodawcy, dlatego wybierając dobrego podwykonawcę, można uzyskać fachowe wsparcie w procesie przewozu towarów każdego rodzaju.

Warto zlecać przeładunki zewnętrznym firmom

W celu przeprowadzenia przeładunku konieczne jest posiadanie właściwego zaplecza – miejsca, w którym przeładunek będzie mógł być wykonany, a także sprzętu, w tym dźwigów, wózków widłowych, również przeszkolonych pracowników. To znaczne koszty, zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie mogą pozwolić sobie na takie wydatki. Dlatego, analogicznie jak w przypadku czynności logistycznych i przewozowych, także przeładunki warto zlecić firmom zewnętrznym. Ich prowadzeniem zajmują się zarówno terminale przeładunkowe w wymienionym powyżej zakresie, jak i także operatorzy logistyczni, firmy transportowe oraz magazyny.

Zatem w sytuacji, w której niezbędne jest wykonanie przeładunku towarów, przykładowo przed jego przewiezieniem innym niż dotychczas środkiem transportu, wówczas najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zlecenie prac firmom, które w tej kwestii mają doświadczenie i są w stanie wykonać je sprawnie, szybko i niedrogo dla swojego zleceniodawcy.

Więcej o przeładunkach na stronie www.ejko.com.pl

22 myśli na temat “Przeładunki – szybko i sprawnie”

Możliwość komentowania jest wyłączona.