Paliwa Przyszłości

Liczba aut poruszających się po wszystkich drogach nieustannie wzrasta, szacuje się, że już za około 10-20 lat, liczba pojazdów może się podwoić. Jednocześnie, coraz lepiej uświadamiamy sobie, że naturalne złoża ropy z czasem się skończą. Według optymistycznych założeń nastąpi to za około 100 lat, według pesymistycznego scenariusza, za 40-50 lat.

Czym więc będziemy napędzać nasze samochody, gdy braknie głównego surowca do produkcji paliw?

LPG

Gaz LPG jest już teraz dość popularnym paliwem. Poza autami samodzielnie przystosowywanymi do spalania tego rodzaju gazu pojawia się również więcej samochodów fabrycznie przystosowanych do jego używania. Te zaprojektowane z myślą o jego spalaniu, są odporne na negatywne czynniki z nim związane.

LNG i CNG

Naturalny gaz, stosowany w większość gospodarstw domowych, od niedawna również znalazł zastosowanie w motoryzacji. Poza naturalnymi złożami można go uzyskać również z fermentacji biomasy.

Wodór

Obecnie wykorzystanie wodoru jest ograniczone, ze względu na niedoskonałość ogniw paliwowych. Jednak prace nad tym paliwem dają coraz lepsze rezultaty.

Paliwa biologiczne

Biopaliwa wytwarzane z roślin uprawnych, oleistych, to na razie powszechnie stosowany dodatek do benzyny. Problem z jego produkcją stanowi fakt, że rośliny uprawiane na ten cel, zmniejszają areał upraw mających zapewnić nam wyżywienie. Jednak coraz częściej i skuteczniej zastępuje się je odpadami z produkcji rolnej.

Źródła naturalne

Coraz odważniej konstruktorzy sięgają po rozwiązania, które sprawdziły się już w gospodarstwach domowych. Są to między innymi ogniwa słoneczne. Jednak wątpliwe jest, by mogły one stanowić główne źródło napędu samochodów. Jednak można z nich korzystać bez przeszkód do ładowania akumulatorów, które stanowią główne źródło zasilania silników elektrycznych.

17 myśli na temat “Paliwa Przyszłości”

Możliwość komentowania jest wyłączona.