Konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku

Każdy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym lub kolizji musi być świadom obowiązków, jakie nakłada na niego prawo o ruchu drogowym. Do tych najważniejszych i obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia poprzez zatrzymanie oraz ewentualne usunięcie pojazdu z drogi. Kierowca ma obowiązek podania swoich danych personalnych, a także informacji na temat posiadanej polisy każdemu uczestnikowi wypadku, jeśli ci wystąpią z takim żądaniem.

Jednak najważniejszym z obowiązków nakładanych przez prawo, jest udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie służb ratunkowych w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Niedopełnienie obowiązku związanego z udzieleniem pomocy ofiarom wypadku, może pociągać za sobą niezwykle dotkliwe konsekwencje.

Wobec takiej osoby w trybie natychmiastowym jest orzekany zakaz prowadzenia pojazdów, osoba ta może zostać również ukarana grzywną bądź aresztem. Do podstawowych czynności, obejmujących udzielenie pomocy należy pomoc w opuszczeniu uszkodzonego pojazdu, jeśli poszkodowany nie jest w stanie podołać tej czynności samodzielnie. Kolejną niezbędną czynnością jest wezwanie na miejsce zdarzenia służb ratunkowych, w zależności od sytuacji może to być pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. Ponadto w sytuacjach krytycznych i zaistnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, należy podjąć niezbędne czynności z zakresu pomocy przedmedycznej. Nieudzielenie pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzenia jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Prawo nakazuje podjęcie działań związanych z ratowaniem życia oraz zdrowia bezzwłocznie.

Osoba udzielająca pomocy może oddalić się z miejsca zdarzenia jedynie wówczas, gdy wymaga tego wezwanie służb ratunkowych. W każdym innym przypadku oddalenie się z miejsca zdarzenia będzie potraktowane jako ucieczka.

Wyrokiem sądu najwyższego za ucieczkę z miejsca zdarzenia uważa się oddalenie kierowcy bez pozostawienia danych personalnych lub numeru telefonu oraz wówczas, gdy uczestnik zdarzenia chce ukryć swój stan w czasie wystąpienie wypadku lub kolizji. Jeśli sąd uzna, że uczestnik zdarzenia oddalił się właśnie z wyżej wymienionych powodów, zaostrzy wymierzaną karę, zrównują ją z tą, jaką poniesie osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Jeśli w skutkiem wypadku była śmierć lub trwałe kalectwo jednego z uczestników zdarzenia, kara wymierzana kierowcy oddalającemu się z miejsca wypadku nie może być niższa niż rok pozbawienia wolności, maksymalną zaś karą jest wyrok dwunastu lat pozbawienia wolności.

17 myśli na temat “Konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku”

Możliwość komentowania jest wyłączona.